Marine16

Diesel Bug Test Kit

DBTK – Diesel Bug Test Kit wordt gebruikt om te controleren op microbiële verontreiniging van alle soorten dieselbrandstoffen in brandstof – en opslagtanks. Diesel Bug Test Kit maakt gebruik van de “dip slide” detectiemethode. Hierbij wordt een geschikt monster van water/diesel genomen van de bodem van de tank. Het monster wordt op de strip gesmeerd die vervolgens in de buis wordt gestoken waar de cultuur zal groeien en micro-organismen indien aanwezig worden getoond als een kweek. Eén test per kit inclusief volledige instructie.

Category: